Staken op 15 maart 2019. Wij doen mee

Zoals u weet hebben we in juni een actie gehouden voor Stichting Buganala.

Deze stichting helpt bij de bouw en inrichting van leslokalen in de basisscholen in Jambur en Njaba Kunda in Gambia. De gelden hiervoor worden door scholenacties en sponsoring bijeen gebracht.

De totale opbrengst van onze actie was ¤€ 3500,--.

Een geweldig resultaat, waar onze kinderen, ouders, grootouders en anderen allemaal hun steentje aan hebben bijgedragen

Dank je wel allemaal voor dit prachtige resultaat.

We constateren dat we met onze middelen, bijeen gebracht door onze scholen en sponsors, ook écht het verschil maken. 
De scholen maken een grote ontwikkeling door en de school in Jambur wordt zelfs als modelschool betiteld door het Gambiaans Ministerie van Onderwijs.

IMG 3267 klein IMG 3385 klein
IMG 3452 klein IMG 3465 klein
IMG 3415 klein  8-6

 

 

 

vervangingsbeleid.

 

                                                                                             Februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord, is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

 

Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis is gestuurd, omdat we telkens vervanging konden regelen.

 

Dit blijft vanuit PRO8 het streven.

 

Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat er altijd een oplossing op school gevonden kan worden.

In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld.

Indien er geen vervanging beschikbaar is kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen.

 

 

Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid. Het betreft dan bijvoorbeeld de directeur, de IB'er of een collega met taken met kleine groepen.

 

Ook zijn er op onze school afspraken gemaakt met de eigen collega ’s, gepensioneerde collega ‘s en ouders, die een onderwijsbevoegdheid hebben.

 

Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt om een oplossing te vinden, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen.

 

Als we besluiten om een klas naar huis te sturen dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren.

 

Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen garanderen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Mariabasisschool

 

 

Henk Wijnholts

 

Op onze school is het gebruikelijk dat alle leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en/of groente meenemen om in de pauze te eten.

Op maandag en dinsdag is dit naar eigen keuze.

Jaarlijks proberen we mee te doen met de actie om 20 weken gratis fruit en/of groente op school te krijgen. Drie dagen in de week wordt dan dit verzorgd.

In de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Als u de PDF opent, leest u wat de resultaten zijn van de vragenlijst die alle ouders van onze school in mei 2017 hebben kunnen invullen.

Deze resultaten zijn eerder in een nieuwsbrief gepubliceerd.

Uitwerking oudervragenlijst mei 2017