Nieuwsbrief nr 1                                      
-inloop
-groepsouders
-info-avond
-KOM gesprekken
-schoolreisje
-roosters
-buutschool

-

 welkom
 Nieuwsbrief nr 2  
 kinderboekenweek 2018
-schoolreisje
-kinderboekenweek
-week van de opvoeding
-oudergesprekken: nieuwe opzet
 Nieuwsbrief nr 3  
-kinderboekenweek
-stemmen tekeningen Sjors sportief 
-jeugd hulpverlening
-meedoen in Montferland
 meedoen
 Nieuwsbrief nr 4  
 social media 1
-ouderavond social media
-nationaal schoolontbijt
-nieuws uit de MR
-Montferlandrun