Nieuwsbrief nr 16  

-ideeënbus

-MR nieuws

-avondwandel4daagse

-vakantierooster 2019 -2020

-schoolfotograaf

-biebouders gezocht

-communie en vormen

av4d
   Nieuwsbrief nr 17

-groepsverdeling

-sportdag

-nieuws uit de MR

-geslaagden

bijeenkomst hoogbegaafden

 groepsverdeling
 Nieuwsbrief 18  
-gezinsdag parochie Gabriël  gezinsdag
 Nieuwsbrief nr 19  

-oudergesprekken

-studie(mid)dagen 2019 2020

-doorschuifuurtje

-nieuws uit de MR

-OR versterken?

-lezen in de vakantie

-schoolzwemmen

 vakantie