Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

GMR

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Elke school binnen PRO8 is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht. Namens ouders en personeel van de Mariabasisschool hebben wij Marije van den Berg als afgevaardigde.

Lees verder