Acadin
Acadin
Acadin

Acadin

Acadin
Acadin

Acadin

Acadin is een digitale leeromgeving met een uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen uit groep 1 tot en met 8. De leerlingen kiezen een opdracht uit waar zij een periode aan werken. De opdrachten variëren in moeilijkheidsgraad en het sluit goed aan bij de verschillende talenten, voorkeuren en interesses van leerlingen. Tijdens de opdracht komen verschillende denkvaardigheden aan bod. Ze leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren. De leerlingen gaan wekelijks naar een leerkracht die hen begeleidt in het proces. In de weektaak krijgen deze leerlingen ruimte om aan het project te werken. Als afsluiting presenteren de leerlingen het project aan de klas.