BOUW!
BOUW!
BOUW!

BOUW!

BOUW!
BOUW!

BOUW!

Goed kunnen lezen is van groot belang in onze kennismaatschappij. Het proces van leren lezen moet goed gevolgd worden.

Vroege interventies bij risicoleerlingen kan de kans op latere leesproblemen verkleinen. Het kan ook voorkomen dat leerlingen gefrustreerd raken dat ze al jong gedemotiveerd afhaken.
Belangrijke risicofactoren zijn:
-dyslexie
-een zwakke ontwikkeling van het klankbewustzijn en/of letterkennis
-weinig ervaring met lezen en/of boeken
-een zwakke taalvaardigheid.
Deze risicofactoren kunnen apart of in combinatie voorkomen.
Bouw! is een digitaal interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen voorkomen kunnen worden. De leerling leest, onder begeleiding van een tutor, verschillende woorden en korte teksten. Het programma stuurt de leerling aan. De tutor controleert of het goed gelezen wordt en geeft aanwijzingen. Ouders, grootouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen een tutor zijn. De Mariabasisschool zet BOUW! in bij leerlingen uit groep 2,3 en 4. Deze leerlingen werken twee keer in de week met een tutor uit de bovenbouw aan het programma. Dit alles valt onder begeleiding van een leerkracht. Daarnaast werken de leerlingen ook twee keer in de week thuis aan het programma.