Motorische hulp
Motorische hulp
Motorische hulp

Motorische hulp

Motorische hulp
Motorische hulp

Motoriek

De motorische ontwikkeling van alle leerlingen wordt in kaart gebracht aan de hand van de leerlijnen. De volgende onderdelen staan bij de leerlingen uit groep 1-2 centraal. Te weten:

  • springen
  • gooien en vangen
  • rollen
  • klimmen
  • klauteren
  • balanceren

Onze dagelijkse handelingen willen kleuters graag nadoen. Kleuters beleven plezier aan herhalen en imiteren. Daar maken wij gebruik van, want zo oefenen zij spontaan de grove motoriek: klimmen, klauteren, balanceren enzovoort.

Veel oefeningen met de fijne motoriek kunnen de kleuters goed onder de knie krijgen door bijvoorbeeld te kleien, tollen en te borduren. Spelenderwijs voldoen ze aan de eisen voor het voorbereidend schrijven.

Bij de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 worden de motorische vaardigheden stilstaan, springen-kracht, springen-coördinatie en stuiten geobserveerd. Leerlingen die hier extra begeleiding bij nodig hebben, ontvangen dit op verschillende manieren van de groepsleerkracht.