Regenbooggroep
Regenbooggroep
Regenbooggroep

Regenbooggroep

Regenbooggroep
Regenbooggroep

Regenbooggroep

Naast de reguliere groepen kent onze school ook een regenbooggroep. In deze groep zitten leerlingen uit verschillende groepen. Deze leerlingen hebben voor een bepaald vakgebied, een ander uitstroomniveau dan leeftijdsgenoten. De leerlingen worden zoveel mogelijk op individueel niveau begeleid. Zij krijgen in de regenbooggroep instructie op niveau en intensieve begeleiding in de verwerking.

De leerlingen gaan twee of drie keer per week naar de regenbooggroep, afhankelijk van het vak, waarvoor zij naar deze groep gaan. De overige dagen werken de leerlingen in hun eigen groep aan een taakkaart. Op deze taakkaart staan verwerkingsopdrachten, waarvan de leerlingen instructie hebben gehad op de instructiedagen. Doordat de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau aangeboden krijgen, wordt de betrokkenheid vergroot. Hierdoor wordt het leren weer leuk. Niet alleen de kennisoverdracht is belangrijk voor deze leerlingen, maar zeker ook de vaardigheden zoals: samenwerken, actief luisteren, vragen stellen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk.