Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Op de Mariabasisschool is dat natuurlijk niet anders. In samenspraak met de medezeggenschapsraad leggen wij onze schoolontwikkeling vast. Een aantal ontwikkelpunten zijn voorgaande jaren al in gang gezet en die krijgen nu een vervolg.