Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

Hier vindt u het onderwijsondersteuningsprofiel. Hierin staat informatie over welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Leraren, schoolleiding en het bestuur stellen samen het onderwijsondersteuningsprofiel op.

Expertise binnen en buiten de school 

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen