Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis
Geschiedenis

Een kort stukje geschiedenis

De Mariaschool was in eerste instantie bedoeld voor meisjes. Het was een RK lagere school tot 1971.

In het begin werd de school bevolkt door bijna 400 leerlingen, verdeeld over tien lokalen. In de begin jaren 70 van de vorige eeuw volgde dan ook een grote verbouwing. Twee klaslokalen werden boven op de twee buitenste lokalen gebouwd. Ook werd er meteen een gymzaal geplaatst. Aan de zuidzijde werd toen een nieuwe speelplaats gecreëerd.

In 1985 ontstond de basisschool. De grote verandering was dat het vanaf dat moment een school werd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en dat de naam werd gewijzigd in Mariabasisschool.

Nu bestaat de Mariabasisschool uit ongeveer 200 kinderen verdeeld over groep 1 t/m 8.