IMG 0179                 Actief leren

Op onze school zijn we steeds meer bezig om onze leerlingen actief bezig te laten zijn met hun leerproces en te werken met thema 's.

Ze leren zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren.Ze ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar.

We maken gebruik van coöperatief leren. Het gaat hierbij om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. Coöperatief leren maakt gebruik van de verschillen tussen kinderen. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Coöperatieve werkvormen hebben naast een cognitief doel ook een doel dat gericht is op het samenwerken van de leerlingen.

 motoriek Motorische ontwikkeling 
Werken met de tablet   tablet
 rekenbal Rekenontdekhoek
Techniek  techniek
 Acadin Acadin