Schooltijden     groep
       
Maandag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Woensdag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Donderdag
08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Vrijdag
08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
       
Gespreksmomenten (middagen-avonden)      
       
18/20 sept.2018 kindpresentaties iedereen    
12 t/m 30 november 2018 oudermiddag / avond facultatief    
19/20 febr. 2019 oudermiddag / avond (rapport) iedereen    
8 t/m 19 april 2019 oudermiddag / avond facultatief    
8 t/m 11 juli 2019 oudermiddag / avond (evt. rapportbespreking) facultatief    

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.

Inloop:
Alle kinderen gaan vanaf 08.15 uur, als ze op school komen direct naar de klas. Daar gaan ze meteen aan het werk. Uiteraard kun je ook later komen. Tot uiterlijk 8.25 uur. Dan gaat de bel. De kinderen gaan daarna aan het werk met de inloop.

's Morgens voor schooltijd lopen er geen leerkrachten buiten.

Pleinwacht:

Er is om 10.00 (OB) / 10.15 (BB) en om 12.00 (BB) / 12.15 (OB) uur pleinwacht op zowel het voetbalplein als op het grote schoolplein.

Gymtijden: 

 Groep 1-2A    Ma 10.45 – 11.30 

 Wo 9.15 – 10.00

vakleerkracht

 Do 11.15- 12.00
 Groep 1-2B  Ma 12.45 – 13.30

 Wo 8.30 – 9.15

vakleerkracht 

 Do 10.30 - 11.15
 Groep 3  Di 8.30 – 9.20        Vakleerkracht op di  
 Groep 4  Di 9.20 – 10.10    Vakleerkracht op di
 Groep 5  Di 10.20 – 11.10  Do 12.30 -13.15  Vakleerkracht op di
 Groep 6  Di 11.10 – 12.00  Do 13.15 – 14.00  Vakleerkracht op di
 Groep 7  Di 12.15 – 13.05  Vr 11.15 – 12.00  Vakleerkracht op di
 Groep 8  Di 13.05 – 14.00  Vr 13.15 – 14.00  Vakleerkracht op di

Natuurlijk spelen de kinderen van de groepen 1 en 2 ook vaker buiten.

Zwemtijden:

Maandag 13.00 - 13.30 Groep 3 en 4

Vanaf 11 febr. 2019 gaat groep 2 in plaats van groep 4 zwemmen. Vaak hebben alle leerlingen in groep 4 na Kerst al een diploma. Dan kunnen we beter groep 2 laten beginnen met het schoolzwemmen. Ons doel is om alle leerlingen in groep 4 een diploma te laten halen.

Rooster van vrije dagen:

Herfstvakantie 22 okt 2018 - 26 okt 2018
Kerstvakantie 24 dec 2018 - 4 jan 2019
Carnavalsvakantie 4 mrt 2019 - 8 mrt 2019
Paasvakantie 19 apr 2019 - 22 apr 2019
Meivakantie 29 apr 2019 - 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie 27 mei 2019 - 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 mei 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 - 2 sept 2019
 

Vrije dagen: wo 26 sept 2018

                    ma 7 jan 2019

                    vr 15 febr 2019

                    do 4 apr 2019

                    vr 28 juni 2019

                    ma 1 juni 2019

Vrije middag: 19 juli. Allen om 12.00 uur vrij

Muziek vakleerkracht. (woensdag)

Marion de Jong 0314 667260 (muziekschool ’s Heerenberg)

0314 340155 (muziekschool Doetinchem)

 

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

10.30

4

4

4

4

4

4

11.15

5

5

5

5

5

5

12.30

1-2A

3

7

1-2A

3

7

13.15

1-2B

6

8

1-2B

6

8

Week 43

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

Week 49

Week 50

Week 51

10.30

4

4

4

4

4

4

4

4

11.15

5

5

5

5

5

5

5

5

12.30

1-2A

3

7

1-2A

3

7

1-2A

3

13.15

1-2B

6

8

1-2B

6

8

1-2B

6

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

10.30

4

4

4

4

4

4

4

4

11.15

5

5

5

5

5

5

5

5

12.30

7

1-2A

3

7

1-2A

3

7

1-2A

13.15

8

1-2B

6

8

1-2B

6

8

1-2B

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

10.30

4

4

4

4

4

4

4

11.15

5

5

5

5

5

5

5

12.30

3

7

1-2A

3

7

1-2A

3

13.15

6

8

1-2B

6

8

1-2B

6

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

Week 27

Week 28

10.30

4

4

4

4

4

4

4

11.15

5

5

5

5

5

5

5

12.30

7

1-2A

3

7

1-2A

3

7

13.15

8

1-2B

6

8

1-2B

6

8

Groep 4 en 5 wekelijks AMV.

Groepen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 wekelijks muziek en 1 keer in de 3 weken ondersteuning van de vakleerkracht.

Start week 36 (5 september)

Week 17 en 18 meivakantie (week 17 muziekschool vak, week 18 beiden)

Week 39: woensdag studiedag bij ons

Week 22 extra meivakantie (Hemelvaart)

Week 43 Herfstvakantie

Week 24 Studiedag muziekschool

Week 52 en 1 Kerstvakantie

Week 29 laatste schoolweek. Geen les

Week 10 Voorjaarsvakantie