Schooltijden     groep
       
Maandag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Woensdag 08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Donderdag
08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
Vrijdag
08.30 – 14.00 uur   1 t/m 8
       
Gespreksmomenten (middagen-avonden)      
       
24/26 sept.2019 kindpresentaties iedereen    
11 t/m 29 november 2019 oudermiddag / avond facultatief    
19/20 febr. 2020 oudermiddag / avond (rapport) iedereen    
6 t/m 26 april 2020 oudermiddag / avond facultatief    
6 t/m 10 juli 2020 oudermiddag / avond (evt. rapportbespreking) facultatief    

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.

Inloop:
Alle kinderen gaan vanaf 08.15 uur, als ze op school komen direct naar de klas. Daar gaan ze meteen aan het werk. Uiteraard kun je ook later komen. Tot uiterlijk 8.25 uur. Dan gaat de bel. De kinderen gaan daarna aan het werk met de inloop.

's Morgens voor schooltijd lopen er geen leerkrachten buiten.

Pleinwacht:

Er is om 10.00 (OB) / 10.15 (BB) en om 12.00 (BB) / 12.15 (OB) uur pleinwacht op zowel het voetbalplein als op het grote schoolplein.

Gymtijden:

Gymrooster 2019 - 2020  

Natuurlijk spelen de kinderen van de groepen 1 en 2 ook vaker buiten.

Zwemtijden:

Zwemrooster 2019 - 2020 

Rooster van vrije dagen:

Herfstvakantie 21 okt 2019 - 25 okt 2019
Kerstvakantie 23 dec 2019 - 3 jan 2020
Carnavalsvakantie 24 febr 2020 - 28 febr 2020
Paasvakantie 10 apr 2020 - 13 apr 2020
Meivakantie 27 apr 2020 - 5 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21 mei 2020 - 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 17 juli 2020 - 30 aug 2020
 

Vrije dagen: ma 8 jan 2020

                    ma + di 10 en 11 febr 2020

                    di 2 juni 2020

                    do + vr 25 en 26 juni 2020

                    

Vrije middagen vanaf 12.00 uur:

                     wo 25 sept 2019

                     vr 20 dec 2019

                     do 23 jan 2020

                     di 16 juni 2020

                     vr 17 juli 2020